Net Specific

Teran Buscando
Del

Om Michelle Teran (CA)

Michelle Teran udforsker ofte samspillet mellem sociale netværk og det urbane rum i sine værker. Hun skaber gerne forbindelser på tværs af disse og bearbejder både det fysiske og det digitale, online-rum.

Teran har i en række værker brugt kort og byplanlægning som udgangspunkt sammen med indsamlingen af data på nettet. Der er her tale om billeder, videoer m.m., som hun skaber fortællinger ud fra. Nogle gange er det disse data, der starter den kreative proces hos Teran. Ligesom hun ofte skaber stedspecifikke værker.

I nogle tilfælde er der også knyttet et performance-element til Terans fortællinger, bl.a. i værket Buscando Al Sr. Goodbar (2009). I værket er Murcia blevet kortlagt på Google Maps, med markeringer af YouTube videoer produceret i byen. Teran skaber her en forbindelse mellem de steder, hvor videoerne er optaget og selve videoerne på Google Maps. Den performative del af værket bliver forstærket af en bustur rundt i Murcia, der følger en rute lagt efter, hvor videoerne er optaget. Her genopføres udvalgte videoer på de oprindelige steder og af de samme personer, som oprindeligt medvirkede.

Mere Michelle Teran på nettet:
www.ubermatic.org