Net Specific

Teran hus
Del

Om Værket: The Little Yellow House (2012)

Til Net.Specific udstillingen Communication Paths / Kommunikations stier har Michelle Teran skabt et narrativt, fortællende værk, der tager sit afsæt i en webside med titlen ’The Little Yellow House’. Fortællingens udgangspunkt er et lille gult gårdhus, placeret ude på landet, et sted på Sjælland i Danmark.

Historien om The Little Yellow House er fortalt i første person. Teran har fundet huset gennem en data-indsamlingsproces, hvor hun har gennemsøgt data på nettet for at finde den rette historie til projektet.

For at få hele historien med skal brugeren af værket være aktiv medspiller og afgive nogle data til Teran via en online formular. Når denne er afsendt, følger instrukser fra kunstneren. De første 100 deltagere får også del i en tryksag, en såkaldt multiple, der fortæller endnu flere lag af historien om det gule hus. Tryksagen vil blive sendt med fysisk post – og trækker hermed på referencer til mail artens brug af postsystemet.

Værket bruger både nettets hurtige udveksling af informationer via online formularer og e-mails samt den efterhånden mindre brugte kommunikationsform – brevet og den fysiske forsendelse. Teran ønsker at skabe et værk, der får os til at reflektere over historiefortællingen og de distancer, som opstår i henholdsvis den fysiske og den digitale, online verden. Hvordan kommunikation ændres via hastigheder og afstande, samt hvordan fortællinger kan skabes via netværket.