Net Specific

Netspecific på comp 1
Del

Net.Specific - et udstillingsrum til netkunst

Med udstillings-platformen Net.Specific ønsker Museet for Samtidskunst at udvide sit udstillingsområde til også at inkludere internettet. Det sker ved både at inddrage netkunsten som kunstform og ved at bruge nettet om udstillingsrum.

Museet for Samtidskunst ønsker at benytte sig fuldt ud af de muligheder samtidskunsten giver og stiller derfor et musealt udstillingsrum til rådighed for den netspecifikke kunst. Navnet Net.Specific henviser til netkunsten, der er udviklet til at eksistere online og som bruger nettet som sit materiale. Det er en stedspecifik kunstform, som bruger nettet som konceptuelt bagtæppe og idégrundlag.

Netkunsten passer naturligt ind i Museet for Samtidskunsts fokus på flygtig, performativ og tidsbaseret kunst. Den har sine kunstneriske forfædre i konceptkunst og fluxus og anvender strategier, der kan sammenlignes med mail art’s brug af post-systemet og den deraf følgende etablering af kunstneriske samarbejder og netværk på tværs af landegrænser. Fælles for disse kunstformer er, at der arbejdes med måden, vi kommunikerer på og den kultur og det netværk, der skabes.

Udstillings-websitet Net.Specific er et permanent tiltag, hvorpå museet vil afholde skiftende udstillinger med netbaseret kunst. Der er i Net.Specific fokus på, at brugerne skal opleve netkunsten hjemme fra deres egen computer, i det miljø hvortil værkerne er skabt. På den måde vil der opstå en højere grad af fordybelse og interaktion med værkerne.

Net.Specifics kuratoriske flade tager udgangspunkt i, at værkerne som oftest afvikles i en browser og er net-afhængige. Fysiske afstikkere kan dog være en naturlig udledning af disse værker og være en direkte forstærkning af eller kommentar til værkernes stedspecificitet online og til netkulturen generelt. Net.Specific indskriver sig tilsvarende i en kurateringspraksis, der ønsker at gøre netkunsten mere tilgængelig for publikum. Det der adskiller Net.Specific fra andre tiltag er, at det er et dansk musealt rum, der faciliterer produktionen af nye værker med et ønske om at give dem en god og respektfuld formidling.