Net Specific

Del

Communication Paths

Se projekt

Michelle Teran (CA)

The Little Yellow House

The little yellow house 1

En video af et gult hus et sted på Sjælland er udgangspunktet for værket The Little Yellow House.

Close
Teran Buscando

Michelle Teran: Buscando al Sr. Goodbar (2009). Copyright Michelle Teran

Del

Om Michelle Teran (CA)

Michelle Teran udforsker ofte samspillet mellem sociale netværk og det urbane rum i sine værker. Hun skaber gerne forbindelser på tværs af disse og bearbejder både det fysiske og det digitale, online-rum.

Teran har i en række værker brugt kort og byplanlægning som udgangspunkt sammen med indsamlingen af data på nettet. Der er her tale om billeder, videoer m.m., som hun skaber fortællinger ud fra. Nogle gange er det disse data, der starter den kreative proces hos Teran. Ligesom hun ofte skaber stedspecifikke værker.

I nogle tilfælde er der også knyttet et performance-element til Terans fortællinger, bl.a. i værket Buscando Al Sr. Goodbar (2009). I værket er Murcia blevet kortlagt på Google Maps, med markeringer af YouTube videoer produceret i byen. Teran skaber her en forbindelse mellem de steder, hvor videoerne er optaget og selve videoerne på Google Maps. Den performative del af værket bliver forstærket af en bustur rundt i Murcia, der følger en rute lagt efter, hvor videoerne er optaget. Her genopføres udvalgte videoer på de oprindelige steder og af de samme personer, som oprindeligt medvirkede.

Mere Michelle Teran på nettet:
www.ubermatic.org


Close
Teran hus
Del

Om Værket: The Little Yellow House (2012)

Til Net.Specific udstillingen Communication Paths / Kommunikations stier har Michelle Teran skabt et narrativt, fortællende værk, der tager sit afsæt i en webside med titlen ’The Little Yellow House’. Fortællingens udgangspunkt er et lille gult gårdhus, placeret ude på landet, et sted på Sjælland i Danmark.

Historien om The Little Yellow House er fortalt i første person. Teran har fundet huset gennem en data-indsamlingsproces, hvor hun har gennemsøgt data på nettet for at finde den rette historie til projektet.

For at få hele historien med skal brugeren af værket være aktiv medspiller og afgive nogle data til Teran via en online formular. Når denne er afsendt, følger instrukser fra kunstneren. De første 100 deltagere får også del i en tryksag, en såkaldt multiple, der fortæller endnu flere lag af historien om det gule hus. Tryksagen vil blive sendt med fysisk post – og trækker hermed på referencer til mail artens brug af postsystemet.

Værket bruger både nettets hurtige udveksling af informationer via online formularer og e-mails samt den efterhånden mindre brugte kommunikationsform – brevet og den fysiske forsendelse. Teran ønsker at skabe et værk, der får os til at reflektere over historiefortællingen og de distancer, som opstår i henholdsvis den fysiske og den digitale, online verden. Hvordan kommunikation ændres via hastigheder og afstande, samt hvordan fortællinger kan skabes via netværket.